คลังเก็บป้ายกำกับ: รับทำวีดีโอคอนเท้น

บริษัทรับทำ Video Content เพื่อการตลาดออนไลน์

VDO Content  เป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน เป็นการทำวีดีโอเพื่อใส่เนื้อหาและเรื่่องราวทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ ที่มีผู้ใช้มาก และสามารถเข้ากลุ่มเป้าหมายได้หลากหลาย

เราเป็นบริษัทรับทำวีดีโอคอนเท้น ทุกชนิด เพื่อการตลาดออนไลน์ สมัยใหม่

สนใจโทร.096-997-3670 จิน ID Line : jinsemase

E-mail : Semase.production@gmail.com

ตัวอย่าง Video Content [Reference]

 

โฆษณา

ผลิต Video Infographic (ตัวอย่างวีดีโออินโฟกราฟฟิก) Present

Video Infographic รูปแบบ Presentation เป็นการนำเสนอข้อมูลต่างๆ ผ่านวีดีโอ โดยการทำด้วย Computer Graphic   จุดเด่นของ อินโฟกราฟฟิก คือการนำเสนอข้อมูลได้อย่างครบถ้วน เข้าใจง่าย และเนื้อหาข้อความดูสบายๆ มักนิยมใช้งานองค์กร หน่วยงาน ธุรกิจ หรือ อาจเป็น Video Content ของสินค้าหรือบริิการ ที่ต้องการอธิบาย โปรโมชั่น แจ้งข่าว ที่มีเนื้อหาปริมาณมากได้ดี

หากต้องการผลิตวีดีโอแนวอินโฟกราฟฟิก(infographic Presentation Video) ทำ VDO Content หรืองานด้าน Computer Graphic อื่นๆ เช่น MotionGraphic , Video Motion Animation สำหรับออนไลน์ Facebook , youtube

สามารถโทรสอบถาม  โทร.096-997-3670 จิน ID Line : jinsemase

E-mail : Semase.production@gmail.com

ตัวอย่าง Video InfoGraphic [Reference]